Drosera binata

Generelt

Drosera binata også kendt som ‘gaffelbladet soldug’ er en flerårig soldug, som kan blive ret stor. Dens latinske tilnavn betyder ‘at have par’ er en henvisning til bladene, som er dikotomisk opdelte/gaflede og denne opdeling af bladene findes blandt soldugplanterne kun i denne art. Arten er den eneste art i Drosera-underslægten Phycopsis.

Arten blev første gang indsamlet allerede i 1792 og er også blevet nævnt af Charles Darwin i hans bog om kødædende planter i 1875.

Oprindelse og levevis

Den er hjemmehørende i Australien primært i kystnære vådområder fra Fraser Island i Queensland, sydpå ned gennem New South Wales og Victoria til Tasmanien og det sydøstlige hjørne af Sydaustralien. Desuden strækker udbredelsen sig helt til New Zealand, hvor den er almindelig under en højde på 1000 meter, og den findes udbredt på både Nord- og Sydøen og flere af de omgivende øer inkl. Stewart Island/Rakiura og helt ud til Chatham Islands. Udbredelsesområdet er primært i tempereret klima men strækker sig helt op i tropisk klima med vækst i alt fra bjergmoser til kystnære sumpe.

Beskrivelse

Læs mere

Pleje

Denne art er generelt nem at få til at overleve, hvis man husker det klima, som den vokser i (oprindeligt).

Jord:

Som jordblanding fungerer standard-blandingen med 1:1 spagnum og perlite. Alternativt spagnum-sand-blanding i forhold 1:1-2. De trives generelt gerne i lidt større potter.

Lys:

Planterne kan stå i fuld sol – jo mere sol desto mere intens farvning får bladene ofte (oftest mere røde)

Vand:

Planterne skal altid holdes fugtige og trives med underpotter. De må ikke udtøre hvilket også gælder om vinteren.

Temperatur og overvintring

Generelt kan planterne om sommeren tåle temperature op til 35 grader. Dog gælder det selvfølgeligt at planterne har præferencer alt efter hvor i udbredelsesområdet de kommer fra.

De fleste Drosera binata-former gennemgår om vinteren en periode med dvale. Planterne holder op med at producere nye blade og visner helt tilbage, således at der kun er en hvilende del tilbage under jorden (roden med vækstknopper).

Planter fra de køligere tempererede områder fra fx. Tasmanien og de New Zealandske former vil kunne klare sig udenfor året rundt med perioder med frost og nogle af disse planter vil endda kunne klare frost ned til to-cifrede frostgrader.

Dog er det dog tilrådeligt generelt at beskytte planterne mod hårdere frost i fx. et udhus/garage med mindre man kender plantens oprindelse og dermed dens oprindelige klima.

Planter fra de varmeste af udbredelsesområderne (fx. D. binata var. multifida) har ikke brug for hvile og kan holdes under kunstlys om vinteren, for at holde væksten i gang.

Omplantning:

Planterne skal omplantes i starten af vækstsæson (forår)

Formering

Frø

Planterne kan frøformeres og spirer fint ved stuetemperatur. Enkelte arter er selv-bestøvende og kan dermed medføre udbredt spredning. I starten er planterne rundbladede, hvorefter de gradvist udvikler de typiske langstrakte og forgrenede blade.

Deling af vækstpunkter

Planterne kan nemmest deles med rodstiklinger om foråret, hvor nye planter kan laves ved at opdele rodklumperne. Nye planter kan så vokse fra ud af vækstknopperne.

Bladstiklinger

Planterne også deles vha bladstiklinger

Kilder:

Peter D’Amato: The Savage garden

Nigel Hewitt-Cooper: Carnivorous Plants

Barry A. Rice: Growing Carnivorous Plants

Adrian Slack: Carnivorous Plants

www.carnivorousplants.org

Wikipedia