Generelt

Planten er den mest almindelige kødædende plante i Danmark og findes spredt over hele landet.

Slægtsnavnet Drosera er dannet af Linné af græsk droseros = “dugklædt” og sigter til sekretdråberne på kirtelhårene, der minder om dugdråber. Det danske navn Soldug hentyder ligeledes til dråberne i spidsen af kirtelhårene, der i sollys glitrer som dugdråber.

Artsnavnet ‘rotundifolia’ betyder ‘rundbladet’ efter bladenes form, som genfindes i det danske artsnavn.

Oprindelse og levevis

Soldug er en art af de tempererede soldug-planter, der vokser i næringsfattige moser og er almindelig udbredt i især Jylland og Nordsjælland (se oversigt over steder).

I øvrigt findes planterne udbredt på store dele af den nordlige halvkugle fra Alaska i vest, hen over Nordamerika, store dele af Europa til Sibirien og Japan (samt en lille population helt på Ny Guinea).

De vokser især i moser hvor det meste af vegetationen består af Tørvemos (Sphagnum), især i højmoser og i hængesæksmoser.

Den foretrækker åbne områder med delvis eller hel sol, hvor der ikke er for tæt og høj vegetation, f.eks. på små, nøgne mudderflader, som er dækket af vand om vinteren og tørrer ud om sommeren.

I forhold til de andre to arter (liden og langbladet soldug) vil rundbladet soldug typisk vokse øverst på tørvemosen længst fra vandoverfladen (som ikke så ofte oversvømmes).

Beskrivelse

Planten har en op til ca. 10 cm (typisk 3-5 cm) bred roset af langstilkede, kredsrunde blade. Bladene udgår fra en kort, lodret jordstængel med svagt udviklede trævlerødder. Oversiden af den runde del af bladet (og især på randen) er dækket af røde kirtelhår, som i spidsen udskiller en klistrende, slimet substans – solduggen.

Jordstænglen danner en endeknop, som overvintrer og inden vinterknoppen næste år udvikler en ny bladroset, dannes der et stængelstykke af en vis længde, så planten kan holde trit med især tørvemossets vækst.

De glinsende kirtler tiltrækker mindre dyr som f.eks. fluer og små sommerfugle. Når disse lander på bladene, hænger de fast i slimen. Når byttet forsøger at komme fri stimulerer bevægelserne kirtelhårene til øget udskillelse af slim samtidig med at kirtelhårene fører byttet ind mod midten af bladet. På den måde føres byttet i kontakt til endnu flere hår, som så kommer til at omsluttet byttet endnu mere – samtidig at bladet også ofte folder sig sammen om byttet. Byttet drukner slutteligt i slim og der udskilles fordøjelsesenzymer fra kirtelhårene, som opløser/fordøjer dyrets organiske bløde dele, hvorefter fordøjelsesvæsken bliver opsuget af kirtelhårene. Sådan får planterne tilskud af bl.a. nitrogen selvom de lever på meget nærigsfattige steder. Når fordøjelsen er færdig tørrer kirtlerne ind og rejser sig, således at den tørre skal af byttet nu kan blæses bort af vinden.

Derefter udskilles der på ny soldug og kirtlerne e parate til næste fangst.

Kirtelsekretet fra hårene på bladene angives at indeholde flavonoiderne hyperosid, quercetin og isoquercetin, naphthoquinon og ellaginsyre – stoffer som er antiinflammatoriske, spasmolytiske og angiogenese-hæmmende.

Planterne er svære at forveksle – men ligner de to andre danske arter (liden soldug og langbladet soldug). Man kan finde planterne fra maj til september

Blomstring

Blomsterne sidder i en ensidig klase på et opret, glat skaft, som skyder fra midten af bladrosetten og er 5-25 cm høj. Blomsten er hvid eller pink og 5-tallig med 3 to-delte grifler.

Planterne blomstrer sidst i juni til start august og blomsterne gør det langt nemmere at finde planterne i naturen – uden blomst kan de være svære at finde.

Blomsterne er kun åbne i solskin midt på dagen, og bestøves da af honningsøgende insekter. Selvbestøvning antages dog at være almindelig.

Frugten er en ægformet 1-1,4 mm stor kapsel med mange små frø.

Læs mere

Pleje

Planterne robust og er vidt udbredt over den nordlige halvkugle. Planterne skal have en hvilefase om vinteren.

Jord:

Planterne gror i naturen på ren spagnum-mos og en blanding iblandet lidt sand eller perlite kan bruges

Lys:

Trives i fuld sol.

Vand:

Planterne skal altid holdes godt fugtigt. Planterne vandes med blødt vand/regnvand.

Temperatur:

Planterne trives fint udenfor året rundt og skal have en periode med nogle køligere temperaturer.

De kan dog også fint holdes i uopvarmede drivhuse

Fodring:

Kan fodres med fx. blodorme, men kan sagtens fange bytte selv, hvis den holdes udendørs.

Overvintring

Planterne skal holdes fugtige og går i dvale dannende overvintringsknopper med en samling tætpakkede krøllede blade i jordniveau.

Omplantning:

Omplantes helst om foråret

Sygdomme og skadedyr

Primære skadedyr er bladlus

Formering

Frø

Planterne laver et utal af frø og frøene kan sås direkte på spagnum eller spagnum-blanding.

Frøene kan ‘stratificeres’ dvs. opbevares køligt i uger i f.eks. køleskab før såning for at efterligne den normale cyklus.

Kilder:

http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=91

https://www.naturbasen.dk/art/2010/rundbladet-soldug

https://www.carnivorousplants.org/grow/guides/ColdTemperateDrosera

https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera_rotundifolia

http://nordravn.dk/k%C3%B8d%C3%A6dende-planter-soldug