Drosera rotundifolia (rundbladet soldug)

Generelt

Planten er den mest almindelige kødædende plante i Danmark og findes spredt over hele landet.

Slægtsnavnet Drosera er dannet af Linné af græsk droseros = “dugklædt” og sigter til sekretdråberne på kirtelhårene, der minder om dugdråber. Det danske navn Soldug hentyder ligeledes til dråberne i spidsen af kirtelhårene, der i sollys glitrer som dugdråber.

Artsnavnet ‘rotundifolia’ betyder ‘rundbladet’ efter bladenes form, som genfindes i det danske artsnavn.

Oprindelse og levevis

Soldug er en art af de tempererede soldug-planter, der vokser i næringsfattige moser og er almindelig udbredt i især Jylland og Nordsjælland (se oversigt over steder).

I øvrigt findes planterne udbredt på store dele af den nordlige halvkugle fra Alaska i vest, hen over Nordamerika, store dele af Europa til Sibirien og Japan (samt en lille population helt på Ny Guinea).

De vokser især i moser hvor det meste af vegetationen består af Tørvemos (Sphagnum), især i højmoser og i hængesæksmoser.

Den foretrækker åbne områder med delvis eller hel sol, hvor der ikke er for tæt og høj vegetation, f.eks. på små, nøgne mudderflader, som er dækket af vand om vinteren og tørrer ud om sommeren.

I forhold til de andre to arter (liden og langbladet soldug) vil rundbladet soldug typisk vokse øverst på tørvemosen længst fra vandoverfladen (som ikke så ofte oversvømmes).

Beskrivelse

Læs mere

Pleje

Planterne robust og er vidt udbredt over den nordlige halvkugle. Planterne skal have en hvilefase om vinteren.

Jord:

Planterne gror i naturen på ren spagnum-mos og en blanding iblandet lidt sand eller perlite kan bruges

Lys:

Trives i fuld sol.

Vand:

Planterne skal altid holdes godt fugtigt. Planterne vandes med blødt vand/regnvand.

Temperatur:

Planterne trives fint udenfor året rundt og skal have en periode med nogle køligere temperaturer.

Planterne kan dog også fint holdes i uopvarmede drivhuse

Fodring:

Kan fodres med fx. blodorme, men kan sagtens fange bytte selv, hvis den holdes udendørs.

Overvintring

Planterne skal holdes fugtige og går i dvale dannende overvintringsknopper med en samling tætpakkede krøllede blade i jordniveau.

Omplantning:

Omplantes helst om foråret – omplantes i vækstsæsonen

Sygdomme og skadedyr

Primære skadedyr er bladlus

Formering

Frø

Planterne laver et utal af frø og frøene kan sås direkte på spagnum eller spagnum-blanding.

Frøene kan ‘stratificeres’ dvs. opbevares køligt i uger i f.eks. køleskab før såning for at efterligne den normale cyklus.

Kilder:

http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=91

https://www.naturbasen.dk/art/2010/rundbladet-soldug

https://www.carnivorousplants.org/grow/guides/ColdTemperateDrosera

https://en.wikipedia.org/wiki/Drosera_rotundifolia

http://nordravn.dk/k%C3%B8d%C3%A6dende-planter-soldug