Lokaliteter i Danmark, hvor du (måske) kan finde vildtvoksende kødædende planter!

Kødædende planter er næsten for alles vedkommende truet – både pga. ødelæggelse af deres habitater, men også pga. at samlere indsamler dem fra naturen. Områderne og højmoserne der nedenfor er nævnt er mulige lokaliteter for kødædende planter. Højmoserne er en ur-naturtype i Danmark og nogle er næsten uændrede gennem de sidste 10000 år (tilbage til istiden) fx. Draved Mose i Sønderjylland. De er karakteriseret ved at være bygget op af tykke lag af blød og fjedrende sphagnum-mos og er fri (relativt) for træer. Moserne får kun tilført næringsstoffer fra nedbør og luften og er derfor meget næringsfattige. Over århundreder vil moserne under optimale forhold sprede sig og  hæve sig over det omgivende landskab (høj-mose). De fleste er dog blevet drænet og opdyrket, brugt til tørvehugst og bliver pga. nærigsstof-tilførelse overgroet af græs, buske og træer.

HUSK: GÅ FORSIGTIGT RUNDT OG LAD DEM STÅ, SÅ ANDRE KAN HAVE GLÆDE AF DEM EFTER DIG!

Det må siges at det kan være ret svært at finde planterne i naturen for et uøvet øje, så ha´ tålmodighed…

Højmose-område
og med det skarpe øje findes de…

Nedenfor en lille oversigt over nogle af de områder der er blevet fundet kødædende planter, men heldigvis findes de også andre steder…

  

Jylland
Abekær Mose i Sønderjylland (syd for Over Jerstal) nær motorvejen – adgang fra P-plads syd for mosen, hvor der findes et fugletårn  
Birkesø-området (Grusgraven) nord for Stoholm

Soldug

Brandstrup Mose i Midtjylland nord for Brandstrup ved Rødkærsbro (nordligst op mod Uglehøj) – adgang via markvej fra vest  
Draved Mose (Kongens Mose) i Sønderjylland – adgang fra ‘Teltkroen’ sydfra  
Gåsehullerne på Fanø

Soldug

Langemose i Hellum Skov i Himmerland – adgang fra P-plads ved Madum Sø, hvorefter der gåse ca. 1 km gennem skov til mosen

Soldug

Portland Mose (den nordvestlige del af den oprindeligt meget store Lille Vildmose) mellem Dokkedal og Kongerslev – adgang ad den lange, lige vej fra Lillesø mod nord til Mou  
Skærsø (Nørremosen) sydvest for Egtved

Soldug

Stenholt Mose i Midtjylland nord for Engesvang (på vejen mellem Kragelund og Gråmose) – adgang kræver ejerens tilladelse (Stenholt Gård)  
Store Vildmose (vestlige del nord for Biersted) adgang fra vejen sydfra mod Centralgården  
Arden sø ved Kølhøjhus, Myhlenbergvej 28

Blærerod

Anholt mange steder bla. mellem ørkenen og nordstrand i området øst for nordstrandsvej

Soldug

Fyn
Store Lung ved Nørre Broby  
Sjælland
Røsnæsspidsen i Nordvestsjælland (ved Vindekilde)

Vibefedt

Gribskov  

Soldug

Holmegårdsmosen adgang nordfra fx. til ned ad grusvej højre forbi Broksøvej 30, Skuderløse, 4690 Haslev) / i kanten af Fensmark Skov

Soldug

Bøllemosen, Jægersborg Hegn  

Soldug

Teglstrup Hegn (Skidendam) nær Helsingør – adgang fra P-pladsen ved Hellebæk Avlsgård

Soldug

Bornholm
Bølshavn  

Vibefedt

Fra Naturstyrelsens hjemmeside kan diverse turkort og beskrivelser hentes. GOD TUR!

Herunder også kort fra www.fugleognatur.dk, hvor du som bruger vil kunne finde oplysninger om hvor der for nyelig er blevet fundet kødædende planter. Vækst-sæsonen for planterne er i Danmark primært maj til september.

Soldug-arterne:

   

Blærerod-arterne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibefedt