Sarracenia hybrid

Alle fluetrompet-arter kan danne hybrider indbyrdes og hybriderne kan desuden også formere sig. Omkring 1900-tallets begyndelse blev flere af hybriderne beskrevet og regnet

for selvstændige arter.

Hybriderne vil vanlig vis være en mellemting mellem ‘forældre’-planterne, både mhp. opbygning, tegning og vækst-krav. Hybriderne findes både i opdræt og normalt vildt i naturen – arterne blandes mere end i dyreriget. De naturlige hybrider dannes ved krydsbestøvning af arter, der lever i det samme område/habitat og findes derfor især for arterne S. alata, S. flava, S. leucophylla, S. minor, S. psittacina og S. purpurea. (se desuden under ‘Blomster’ i Vækstforhold og årstider).

Hybridernes navne kendetegnes ved ‘x’-tegnet, som sættes mellem slægtsnavnet (Sarracenia) og det latinske artsnavn, som mange af de mere simple krydsninger har fået tildelt gennem ICPS (International Carnivorous Plant Society). Flere af hybriderne har fået autoriserede navne og nedenstående findes et lille uddrag af dette:

‘Forældre’-planter

Latinsk navn

S. alata x S. flava
  x S. leucophylla =S. x areolata
  x S. minor
  x S. psittacina
  x S. purpurea =S. x exornata
  x S. rubra =S. x ahlesii
S. flava x S. leucophylla =S. x moorei
  x S. minor =S. x harperi
  x S. psittacina
  x S. purpurea =S. x catesbaei
  x S. rubra =S. x popei
S. leucophylla x S. minor =S. x excellens
  x S. psittacina =S. x wrigleyana
  x S. purpurea =S. x mitchelliana
  x S. rubra =S. x readii
S. minor x S. psittacina =S. x formosa
  x S. purpurea =S. x swaniana
  x S. rubra =S. x rehderi
S. psittacina x S. purpurea =S. x courtii
  x S. rubra =S. x gilpinii
S. purpurea x S. rubra =S. x chelsonii

Selvfølgelig findes der hybrider mellem hybrider fx. S. x schoenbrunnensis, som er en hybrid af (Sarracenia purpurea x S. psittacina) x ((S. flava x S. minor) x S. purpurea), og disse hybrider har til dels også autoriserede navne. Der findes selvfølgelig også hybrider af hybrider, der ikke har fået autoriserede navne og disse bliver så opkaldt med det lange krydsningsnavn, hvor alle ‘forældrene’ indgår. Der findes derfor mange tusinde forskellige hybrider og et sted, hvor man kan få en snært af omfanget er på http://www2.labs.agilent.com/bot/cp_home.