Sarracenia-hybrider

Sarracenia hybrid

Alle fluetrompet-arter kan danne hybrider (krydsninger) indbyrdes og hybriderne kan desuden også formere sig. Omkring 1900-tallets begyndelse blev flere af hybriderne beskrevet og regnet for selvstændige arter.

Hybriderne vil vanlig vis være en mellemting mellem ‘forældre’-planterne, både mhp. opbygning, tegning og vækst-krav. Hybriderne findes også i naturen, hvor de dannes ved krydsbestøvning af arter, der lever i det samme område/habitat og findes derfor især for arterne S. alata, S. flava, S. leucophylla, S. minor, S. psittacina og S. purpurea.

Hybrider med med arterne S. flava og S. purpurea kan give planterne tilstrækkelig hårdførhed til at de kan vokse på friland i Danmark. Ellers kan planterne altid dyrkes i drivhus, som giver dem en lidt længere vækstsæson. Alle planter er frosttolerante.

Hybridernes navne kendetegnes ved ‘x’-tegnet, som sættes mellem slægtsnavnet (Sarracenia) og det latinske artsnavn, som mange af de mere simple krydsninger har fået tildelt gennem ICPS (International Carnivorous Plant Society). Flere af hybriderne har fået autoriserede navne og nedenstående findes et lille uddrag af dette:

‘Forældre’-planter

Latinsk navn

S. alata x S. flava
  x S. leucophylla =S. x areolata
  x S. minor
  x S. psittacina
  x S. purpurea =S. x exornata
  x S. rubra =S. x ahlesii
S. flava x S. leucophylla =S. x moorei
  x S. minor =S. x harperi
  x S. psittacina
  x S. purpurea =S. x catesbaei
  x S. rubra =S. x popei
S. leucophylla x S. minor =S. x excellens
  x S. psittacina =S. x wrigleyana
  x S. purpurea =S. x mitchelliana
  x S. rubra =S. x readii
S. minor x S. psittacina =S. x formosa
  x S. purpurea =S. x swaniana
  x S. rubra =S. x rehderi
S. psittacina x S. purpurea =S. x courtii
  x S. rubra =S. x gilpinii
S. purpurea x S. rubra =S. x chelsonii

Selvfølgelig findes der hybrider mellem hybrider fx. S. x schoenbrunnensis, som er en hybrid af (Sarracenia purpurea x S. psittacina) x ((S. flava x S. minor) x S. purpurea), og disse hybrider har til dels også autoriserede navne. Der findes selvfølgelig også hybrider af hybrider, der ikke har fået autoriserede navne og disse bliver så opkaldt med det lange krydsningsnavn, hvor alle ‘forældrene’ indgår. Der findes derfor mange tusinde forskellige hybrider og et sted, hvor man kan få en snært af omfanget er på http://www2.labs.agilent.com/bot/cp_home.

 

Kilder:

  • Peter D’Amato: The Savage Garden
  • Personlig korrespondance med Martin Ravn Tversted