Der findes mindst 800 arter af kødædende planter (insektædende planter, eng.: carnivorous plants). Desuden findes der over 1000 hybrider (blandinger af to eller flere arter), en del af dem naturligt forekommende (se også under Taxonomi)

Under de nævnte familier kan du finde beskrivelser af de planter, som man hyppigst kan købe i Danmark.

Planterne vokser på nærringsfattig og sur jord, som konstant er fugtig til våd. De overlever på den fattige jord, fordi de er istand til at fange og fordøje levende organismer og herved få dækket deres nitrogen- (kvælstof-) og fosfat-behov. Således kan de vokse på steder, hvor det er svært for andre planter at overleve.

Der er masser af gode historier om kødædende planter som kan bruges som blikfang i medier fx. i BT. Samtidig er der masser af drama og mystik som blandet med fantasi har resulteret i en masse gode fortællinger både i film og i litteraturen.

Geografisk udbredelse

De kødædende planter findes fra tempereret klima over subtropisk til tropisk klima. I Danmark findes arter fra Soldug-familien og Blærerod-familien.

En trussel mod de kødædende planter globalt er menneskets fjernelse af planterne fra steder, hvor de vokser frit, men også kvælstofnedfald i de næringsfattige områder med deraf følgende overvoksning med fx. græs er et stigende problem.

Taxonomi

Arterne er fordelt over følgende ordener, familier og slægter:

Orden Familie Slægt Udbredelse
Ericales      
  Sarraceniaceae    
    Darlingtonia (1 art) nordvestlige USA
    Heliamphora (23 arter) nordlige og centrale Sydamerika
    Sarracenia – Fluetrompet (11 arter) sydøstlige USA, østlige Canada
    Roridula (2 arter) Sydafrika
Caryophyllales      
  Nepenthaceae    
    Nepenthes – Kandebærer (160 arter) Indonesien, Australien, Madagascar
  Droseraceae    
    Aldrovanda (1 art) Euroasien
    Dionaea – Venus Fluefænger (1 art) North og South Carolina (USA)
    Drosera – Soldug (233 arter) hele verden
  Drosophyllaceae    
    Drosophyllum (1 art) Portugal, vestlige Spanien
  Dioncophyllaceae    
    Triphyophyllum (1 art) Vestafrika, Elfenbenskysten
Saxifragales      
  Byblidaceae    
    Byblis – Regnbueplante (8 arter) nordvestlige Australien
  Cephalotaceae    
    Cephalotus (1 art) sydvestlige Australien
Lamiales      
  Lentibulariaceae    
    Genlisea (33 arter) Sydamerika, Afrika
    Pinguicula – Vibefedt (103 arter) Nordamerika, Europa, Asien
    Utricularia – Blærerod (239 arter) hele verden
  Byblidaceae    
    Byblis – Regnbueplante (8 arter) nordvestlige Australien
  Cephalotaceae    
    Cephalotus (1 art) sydvestlige Australien
 Oxalidales      
  Cephalotaceae    
    Cephalotus (1 art) sydvestlige Australien
Poales      
  Bromeliaceae    
    Brocchinia (2 arter) Sydamerika
    Catopsis (1 art) Florida (USA), Sydamerika

 

Dyrkning

Ved dyrkning kan de bedste forhold fås ved plantning i ugødet spagnum ofte blandet med noget drænerende fx. kalkfrit sand/grus – dog skal arter af Kandebærer-familien plantes i spagnum-blandinger som ikke er så drænerende. Man skal huske at gennemvædde spagnum-blandingen før planten plantes i den! Planterne skal plantes om hver 1-2 år.

Planterne skal IKKE gødes – næringen får de fra fælderne. De skal fodres med insekter og IKKE med med kød, da det får fælderne til at rådne (der er alt for meget næring i kød).

Vanding kan ske med optimalt demineraliseret vand eller regnvand, men meget blødt vand fra hanen kan også anvendes. Alle planter er meget lyskrævende og trives godt i direkte sol under tempererede himmelstrøg (fx. i Danmark). Råd om øvrig pasning står under beskrivelserne af de enkelte familier.

 

 

Kilder:

Carnivorous Plants, Ellison & Adamec, Oxford

https://en.wikipedia.org/wiki/

http://www.carnivorousplants.org/cp/carnivory/what