Generelt om kødædende planter

Der findes ca. 420 arter af kødædende planter (insektædende planter, eng.: carnivorous plants). Desuden findes der over 1000 hybrider, en del af dem naturligt forekommende (se også under Taxonomi)

Under de nævnte familier kan du finde beskrivelser af de planter, som man hyppigst kan købe i Danmark.

Planterne vokser på nærringsfattig og sur jord, som konstant er fugtig til våd. De overlever på den fattige jord, fordi de er istand til at fange og fordøje levende organismer og herved få dækket deres nitrogen- (kvælstof-) og phosphat-behov. Således kan de vokse på steder, hvor det er svært for andre planter at overleve.

Der er masser af gode historier om kødædende planter som kan bruges som blikfang i medier fx. i BT. Samtidig er der masser af drama og mystik som blandet med fantasi har resulteret i en masse gode fortællinger både i film og i litteraturen.

Geografisk udbredelse

De kødædende planter findes fra tempereret klima over subtropisk til tropisk klima. I Danmark findes arter fra Soldug-familien og Blærerod-familien.

En trussel mod de kødædende planter globalt er menneskets fjernelse af planterne fra steder, hvor de vokser frit, men også kvælstofnedfald i de næringsfattige områder med deraf følgende overvoksning med fx. græs er et stigende problem.

 

Dyrkning

Ved dyrkning kan de bedste forhold fås ved plantning i én del ugødet spagnum blandet med én del kalkfrit sand/grus, dog skal arter af Kandebærer-familien plantes i lidt grovere spagnum-blandinger tilsat bark eller trækul. Man skal huske at gennemvædde spagnum-blandingen før planten plantes i den! Planterne skal plantes om hver 1-2 år.

Planterne skal IKKE gødes – næringen får de fra fælderne. De skal fodres med insekter og IKKE med med kød (fælderne rådner).

Vanding kan ske med optimalt demineraliseret vand, men meget blødt vand eller regnvand kan også anvendes. Alle planter er meget lyskrævende og trives godt i direkte sol under tempererede himmelstrøg (fx. i Danmark). Råd om øvrig pasning står under beskrivelserne af de enkelte familier.

 

Taxonomi

Arterne er fordelt over følgende ordener, familier og slægter:

 

Orden Familie Slægt Udbredelse
Sarraceniales
  Sarraceniaceae – Fluetrompet
    Darlingtonia (1 art) nordvestlige USA
    Heliamphora (6 arter) nordlige og centrale Sydamerika
    Sarracenia (10 arter) sydøstlige USA, østlige Canada
Nepenthales
  Nepenthaceae – Kandebærer
    Nepenthes (89 arter) Indonesien, Australien, Madagascar
  Droseraceae
    Aldrovanda (1 art) Euroasien
    Dionaea – Venus Fluefænger (1 art) North og South Carolina (USA)
    Drosera – Soldug (152 arter) hele verden
  Drosophyllaceae
    Drosophyllum (1 art) Portugal, vestlige Spanien
Violales
  Dioncophyllaceae
    Triphyophyllum (1 art) Vestafrika, Elfenbenskysten
  Passifloraceae
    Passiflora (1 art) tropisk Amerika
Saxifragales
  Byblidaceae – Regnbueplante
    Byblis (5 arter) nordvestlige Australien
  Cephalotaceae
    Cephalotus (1 art) sydvestlige Australien
Scrophulariales
  Lentibulariaceae
    Genlisea (20 arter) Sydamerika, Afrika
    Pinguicula – Vibefedt (78 arter) Nordamerika, Europa, Asien
    Utricularia – Blærerod (221 arter) hele verden
  Martyniaceae
    Ibicella (1, ikke-kødædende) Sydamerika
Bromeliales
  Bromeliaceae
    Brocchinia (2 arter) Sydamerika
    Catopsis (1 art) Florida (USA), Sydamerika